KORTE BESCHRIJVING VAN
MULTATULI'S REISBRIEVEN AAN MIMI

In 1941 verscheen Multatuli: Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden.

Cornelia (Cok) Brinkman schreef er een korte beschrijving van, uit hoofde van haar toenmalige functie van bibliografe/redacteur bij Uitgeverij Sijthoff:

(Nederlandsche Bibliographie, Maandblad voor boekenvrienden, jrg. 87, nr. 2, maart 1942)

Multatuli: Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden kunt u hier lezen.