CORNELIA BRINKMAN EN ANDERE AUTEURS

Gerard den Brabander (briefwisseling over Erich Kästner, Ed Hoornik etc.)

Cornelis (Kees) Buddingh' (Schone Zakdoek / huisgenoten Pauwhof)

Jan Greshoff (ontmoet op Pauwhof; prees haar werk; etc.)

Louis Lehmann (collega's / huisgenoten / Schone Zakdoek)

Martinus Nijhoff (verslag van lezing)

A.J.D. van Oosten (neef; dagboekfragment over 'Nood der tijden')

Gerard Reve (recensie van De Avonden en Reve's reactie daarop)

Adriaan Roland Holst (briefwisseling en ontmoetingen)

(deze lijst wordt nog aangevuld)