Over 'PIM EN MIEN'

Lees hier het verhaal 'Pim en Mien' (in de spelling van 1981).

Dit verhaal, of liever gezegd deze 'Roman in 1 hoofdstuk', werd gepubliceerd in het dubbelnummer 33/34 van het literaire maandblad De Schone Zakdoek (1944). Het is voorzien van illustraties in de vorm van collages en tekeningen, ook van de hand van Cornelia Brinkman.

Dit verhaal neemt een aparte plaats in in haar werk. Niet alleen is het haar debuut, maar het is ook haar enige surrealistische verhaal, dat geplaatst moet worden in de context van De Schone Zakdoek. Het is een spel met woorden, begrippen en citaten, dat niet 'begrepen' hoeft te worden.

In dit artikel (pdf-bestand) kunt u iets meer lezen over Brinkmans betrokkenheid bij De Schone Zakdoek.

De originele exemplaren van De Schone Zakdoek bevinden zich in het Literatuurmuseum (voorheen: Letterkundig Museum).

'Pim en Mien' is tevens in zijn geheel opgenomen in de bloemlezing die uitkwam in 1981, waarin naast dit verhaal van Cornelia Brinkman ook bijdragen zijn te vinden van o.a. C. Buddingh' (bijv. 'De blauwbilgorgel'), Chris J. van Geel, Max de Jong, Louis Lehmann, Hendrik Marsman en Leo Vroman.**

     


Lees hier het verhaal 'Pim en Mien' (in de spelling van 1981).

*Foto rechtsboven: fragment van een foto vervaardigd door mw. E.J.J. Visser. Met dank aan de rechthebbende en aan het Letterkundig Museum.

**Buddingh', C., e.a., De Schone Zakdoek 1941-1944. Onafhankelijk tijdschrift onder redactie van Theo van Baaren en Gertrude Pape, Amsterdam 1981.